ภาษาไทย
เข้าสู่ระบบ!! บทความ
แหวนเพชร โดยเพชรคุณหลวง (บุรีรัมย์)

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
จดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจhttps://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/
แหวนเพชร เพชร 29 เม็ด 0.8 กะรัต. ทอง 6 กรัม. เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ปกติ 75,000.00 บ.
พิเศษ 37,500.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 25 เม็ด 1.27 กะรัต. ทอง 2.17 กรัม. เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ปกติ 62,000.00 บ.
พิเศษ 31,000.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 1 เม็ด 0.35 กะรัต. ทอง 8.91 กรัม. เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ
ปกติ 90,000.00 บ.
พิเศษ 45,000.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 61 เม็ด 2.76 กะรัต. ทอง 8.78 กรัม. เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ราคา 0.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 25 เม็ด 0.54 กะรัต. เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ปกติ 62,700.00 บ.
พิเศษ 31,350.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 11 เม็ด 0.20 กะรัต. ทอง 4.34 กรัม. เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ปกติ 38,000.00 บ.
พิเศษ 19,000.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 30 เม็ด 0.24 กะรัต. ทอง 3.83 กรัม. เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ปกติ 36,000.00 บ.
พิเศษ 18,000.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 118 เม็ด 1.6 กะรัต. ทอง 12.31 กรัม. เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ปกติ 145,000.00 บ.
พิเศษ 72,500.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
(ขายแล้ว สั่งใหม่ได้ค่ะ) แหวนเพชร เพชร 34 เม็ด 0.83 กะรัต. ทอง 7.07 กรัม.
ราคา 0.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 30 เม็ด 0.79 กะรัต. ทอง 2.5 กรัม. เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ปกติ 50,000.00 บ.
พิเศษ 25,000.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 1 เม็ด 1.02 กะรัต. ทอง 5.06 กรัม. เพชร 76 เม็ด 0.39 กะรัต. เล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ราคา 0.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 2 เม็ด 1.00 กะรัต. ทอง 7.23 กรัม. เพชร 40 เม็ด 0.81 กะรัต. เล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ราคา 0.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 49 เม็ด 0.73 กะรัต. ทอง 6.44 กรัม. เล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ราคา 0.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 13 เม็ด 0.75 กะรัต. ทอง 4.00 กรัม. เล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ราคา 0.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 1 เม็ด 0.09 กะรัต. ทอง 6.23 กรัม. เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ปกติ 39,000.00 บ.
พิเศษ 19,500.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 1 เม็ด 0.40 กะรัต. ทอง 3.4 กรัม. เพชร 6 เม็ด 0.51 กะรัต. เล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ปกติ 117,000.00 บ.
พิเศษ 58,500.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 1 เม็ด 0.70 กะรัต. ทอง 5.7 กรัม เล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ราคา 0.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 7 เม็ด 0.44 กะรัต. ทอง 3.32 กรัม. เล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ปกติ 58,000.00 บ.
พิเศษ 29,000.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 25 เม็ด 1.31 กะรัต. ทอง 12.54 กรัม. เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ
ราคา 152,000.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 16 เม็ด 0.31 กะรัต. ทอง 4.42 กรัม. เล่นไฟดีสุดสุดค่ะ
ปกติ 44,000.00 บ.
พิเศษ 22,000.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุค
แหวนเพชร เพชร 32 เม็ด 0.89 กะรัต. ทอง 5.26 กรัม.  เล่นไฟดีสุดสุดค่ะ
ปกติ 74,000.00 บ.
พิเศษ 37,000.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ราคา 0.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 16 เม็ด 1.97 กะรัต. ทอง 4.77 กรัม. เล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ราคา 0.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 11 เม็ด 0.38 กะรัต. ทอง 9.60 กรัม. เล่นไฟดีสุดสุดค่ะ*
ปกติ 72,000.00 บ.
พิเศษ 36,000.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 5 เม็ด 0.25 กะรัต. ทอง 4.1 กรัม. เล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ปกติ 48,000.00 บ.
พิเศษ 24,000.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 14 เม็ด 1.35 กะรัต. ทอง 4.85 กรัม. เล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ปกติ 120,000.00 บ.
พิเศษ 60,000.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 19 เม็ด 0.42 กะรัต. ทอง 3.3 กรัม. เล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ราคา 0.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
ราคา 0.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**
แหวนเพชร เพชร 12 เม็ด 0.38 กะรัต. ทอง 6.17 กรัม. เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ*
ปกติ 49,000.00 บ.
พิเศษ 24,500.00 บ.
แหวนเพชร..แหวนหมั้น..แหวนแต่งงาน..ของขวัญ..ของฝาก..เพชรคัดน้ำงามเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ**

ข่าวสารของร้านค้า
https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/

ohojewelry จำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับ เครื่องเพชร พลอย
 จิวเวลลี่ แหวน กำไล ต่างหู หยก มุก ทับทิม ไพริน บุษราคัม มรกต เพทาย และอีกมากมาย  
www.ohojewelry.com 
  - ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ที่ให้ความวางใจ
สนับสนุนร้านเราเป็นอย่างดี
  - วันนี้สามารถซื้อแบบผ่อนสินค้านานถึง 10 เดือน 0% 
โดยใช้ร่วมกับบัตรเครดิต ธ.กรุงเทพ / ธ.กสิกร 
 ยกเว้นสินค้าหมวดโปรนาทีทองค่ะ
  **************************************************************************************
  - เบื้องหลังความสวยงาม...คัดทุกเม็ด...สวยทุกเม็ด.... 
  รับประกันคุณภาพ...พร้อมใบรับประกันสินค้าทุกชิ้นค่ะ....
 **ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ**
ขอเชิญพบสินค้าคัดคุณภาพ...ราคาพิเศษ...ดีและถูก
ค่ะ
โทร.สั่งซื้อหรือสอบถามได้ค่ะ...คุณณัฏฐ์ พัชร์นันท์
084-6000051
ohojewelry@gmail.com
ยินดีบริการด้วยความจริงใจ และซื่อตรงค่ะ
ขอบพระคุณ...
ลูกค้าที่น่ารักทุกท่านค่ะ...
ร้าน เพชรคุณหลวง จ.บุรีรัมย์ มีร้านเดียวเว็บเดียว ไม่มีสาขา
ค่ะ
สินค้าที่ขายไปแล้ว
คุณลูกค้าสามารถสั่งทำใหม่ได้ค่ะ
**ราคาปรับตามราคาเพชรทองปัจจุบัน**
โทร.สอบถาม 084-6000051
ohojewelry@gmail.com
************************************************
สินค้าคุณภาพสูง จากผู้ผลิตโดยตรง..
ส่งฟรีถึงบ้าน พร้อมใบรับประกันค่ะ
***********************************
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมทขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ร้านเพชรคุณหลวง จ. บุรีรัมย์
www.ohojewelry.com

images by uppicweb.com
 
  
images by uppicweb.com


ยินดีต้อนรับ
www.ohojewelry.com
ขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกซื้อและเข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าแห่งนี้
ค่ะ ohojewelry จำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับ เครื่องเพชร พลอย 
จิวเวลลี่ แหวน กำไล ต่างหู หยก มุก ทับทิม ไพริน บุษราคัม 
มรกต เพทาย และอีกมากมาย
   ดีไซน์ทันสมัย คลาสสิค ดูดีมีคลาสสินค้าคัดคุณภาพสูงราคา
ยุติธรรม พร้อมใบรับประกันสินค้าเป็นของแท้ทุกชิ้น กับชิ้นงาน
ปราณีต โดยช่างผู้ชำนญงาน ทางร้านได้จดทะเบียนพาณิชย์
อย่างถูกต้องและไม่มีนโยบายขายชองปลอมอย่างเด็ดขาด  
ท่านจะไม่เสียเงินฟรีอย่างแน่นอน" พิเศษ เพื่อขอบคุณลูกค้า
ที่น่ารักทุกท่าน ทางร้านยินดีจัดส่งสินค้าแบบ EMS ฟรี ทั่วประเทศ
เพื่อให้ท่านได้สะดวกในการเลือกซื้อเป็นของขวัญแด่ตัวเอง และ
คนที่คุณรัก ขอเชิญทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าได้เลยค่ะ 
ทางร้านยินดีบริการด้วยความเต็มใจและซื่อตรงค่ะ
  
 ขอเชิญท่านพบกับ โปรโมชั่นพิเศษ   ต้อนรับสิ่งดีๆตั้งแต่
เริ่มต้นและต่อๆไปค่ะ
ขอเชิญเลือกซื้ออัญมณีใน ราคาพิเศษ พร้อมกับ ปรโมชั่น
ดีๆสุดพิเศษ สำหรับคนพิเศษ เช่นคุณค่ะ และขอขอบคุณ
ลูกค้า
ที่น่ารักทุกท่านที่เลือกซื้อสินค้าและสนับสนุนร้านของเรานะค่ะ
ยอดซื้อของท่านทางร้านจะ สะสมยอด ให้ท่านเพื่อ 
แลกของกำนัล ตามโปรโมชั่นที่ทางร้านตั้งใจมอบให้ท่าน 
เพื่อเป็นของกำนัลแทนคำขอบคุณเพื่อให้ท่านได้รับความโชคดี 
ตลอดปี ตลอดไป เป็นคำขอบคุณจากใจจริงค่ะ...
คลิ๊กดูโปรโมรชั่นได้ที่ บทความ หรือ ที่สิทธิประโยชน์ลูกค้า VIP ค่ะ
หากท่านต้องการติดต่อเรา : www.ohojewelry.com
E-mail : ohojewelry@gmail.com
โทร : 084-6000051
FAX : 044-625251
ตั้งแต่เวลา 08.00- 18.00 น.
วิธีการสั่งซื้อ
1. ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้เลยค่ะ
ที่เบอร์ : 084-6000051 , 044-625251
2.สั่งซื้อทางเว็บบอร์ด
3. สั่งซื้อผ่านทาง E-mail : ohojewelry@gmail.com
4. สั่งซื้อผ่านทาง Line ID : ohojewelry
การชำระเงิน
https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/hphotos-xlt1/v/t1.0-9/
ชำระผ่านธนาคาร สามารถโอนทาง ATM ได้นะค่ะ สะดวกมากค่ะ
ถ้าโอนแล้วกรุณาโทร.แจ้งการโอน
ที่มือถือ หรือ SMS ผ่านทางมือถือ
ที่เบอร์ 084-6000051
FAX : 044-625251
แจ้งการโอนพร้อม ชื่อ , ที่อยู่ 
สำหรับจัดส่งสินค้าค่ะ
การจัดส่งสินค้า
เพื่อขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ที่ให้การ
สนับสนุนร้าน ohojewelry (เพชรคุณหลวง) 
ด้วยดีมาตลอดค่ะ โดยจะส่งไปรษณีย์แบบ EMS 
แบบรับประกันเต็มวงเงินและมีผู้เซนต์รับสินค้า
เท่านั้นค่ะ ทางร้านจะส่งให้หลังจากได้รับการ
ยืนยันการชำระเงินแล้วเท่านั้นนะค่ะ หลังจากนั้น
จะนำเลข Tracking No. มาแจ้งไว้ที่เว็บบอร์ดค่ะ
ซึ่งจะทำให้รู้ว่าสินค้าที่จัดส่งอยู่ไหนแล้วค่ะ 
ทางร้านจะมีการตรวจสอบสินค้า
ทุกครั้งก่อนทำการส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อความ
พึ่งพอใจสูงสุดของคุณ
ลูกค้าค่ะ...
ขอบคุณค่ะ...
สามารถคลิกดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.ohojewelry.com 
สอบถามเพิ่มเติม 
https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/
โทรศัพท์ : 044-620251
 
มือถือ : 084-6000051
Facebook . http : // www.facebook.com/ohojewelryBuriram
Line ID : ohojewelry
-

บทความ

สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 16/01/2551
ปรับปรุงเวบเมื่อ 26/09/2559
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 2817
734546020002หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (2817)
 แหวนเพชร..................
 แหวนพลอยล้อมเพชร/มุก.............
 สร้อยคอ ...............
 กำไล / สร้อยมือ ........................
 ต่างหู........................
 จี้เพชร / จี้พลอย ...............
 จี้พระล้อมเพชร ...............
 สร้อยอิตาลี 2-3ก.ษ   .....................
 กำไลหยกพม่า ..............
 ไพลิน
 มรกต
 เพทาย
 บุษราคัม
 เขียวส่อง
 มุก
 โรสควอตซ์
 มุกดา
 อควอมารีน
 ทับทิมหลังเบี้ย
 โอปอล
 อัญมณีแกะสลัก
 ทับทิมสตาร์
 นิหล่า
 ทับทิมเจียรนัย
 หยก
 แอมมิธิส
 กล้องและอุปกรณ์
 ....ของสมนาคุณ....
 วิธีวัดขนาดแหวน
 วิธีดูแลรักษา ...............
 สินค้าโปรโมชั่นนาทีทองลดล้างสต็อกถูกสุดสุด........
 เครื่องประดับพลอยเรือนเงิน...ดีไซด์เก๋............สินค้า/บริการ แนะนํา...
(ขายแล้วค่ะ) สร้อยคอมุกเซาท์ซีสีทองล้อมเพชร,สังวาลย์เพชร,เพชรคัดสวยเล่นไฟดีสุดสุดค่ะ,สร้อยคอมุก
ราคา 0.00 บ.
(ขายแล้วค่ะ) แหวนมุกเซาท์ซีล้อมเพชร,แหวนมุกเซาท์ซีแท้ เพชรแท้,ไข่มุกเซาท์ซ๊คัดน้ำงาม เพชรสวยเล่นไฟดี
ราคา 0.00 บ.
(ขายแล้วค่ะ) สร้อยเพชร,สร้อยเพชรแท้,สร้อยเพชรแท้ รับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรง,เพชรสวยคัดน้ำงาม
ราคา 0.00 บ.
สร้อยคอเพชร,สร้อยคอเพชรแท้,สร้อยคอเพชรแท้ เพชร41เม็ด4.46กะรัต
ราคา 0.00 บ.
สร้อยคอเพชร,สังวาลย์เพชร,สร้อยเพชรหน้ากว้าง หน้าใหญ่,เพชรแท้คัดสวยน้ำงาม เล่นไฟวิ๊งๆๆ
ราคา 0.00 บ.
(ขายแล้วค่ะ) สร้อยคอเพชร,สังวาลย์เพชร,สร้อยเพชรหน้ากว้าง หน้าใหญ่,เพชรแท้คัดสวยน้ำงาม เล่นไฟวิ๊งๆๆ
ราคา 0.00 บ.
สร้อยคอเพชร,สังวาลย์เพชร,สร้อยเพชรหน้ากว้าง หน้าใหญ่,เพชรแท้คัดสวยน้ำงาม เล่นไฟวิ๊งๆๆ
ราคา 0.00 บ.
สร้อยคอเพชร,สังวาลย์เพชร,สร้อยเพชรหน้ากว้าง หน้าใหญ่,เพชรแท้คัดสวยน้ำงาม เล่นไฟวิ๊งๆๆ
ราคา 0.00 บ.
(ขายแล้วค่ะ)สร้อยคอเพชรแท้ สร้อยเพชรแท้ห้อยระย้า เพชร 504 เม็ด : 8.54 กะรัต .ทอง : 52.0 กรัม .
ราคา 0.00 บ.
(ขายแล้วค่ะ)สร้อยคอเพชรแท้ใหญ่,สร้อยเพชรแท้ เพชร 504 เม็ด : 8.54 กะรัต. ทอง : 52.0 กรัม
ราคา 0.00 บ.
สร้อยเพชร,สร้อยเพชรแท้,สร้อยเพชรแท้เพชรสวย หน้ากว้าง หน้าใหญ่,เพชร41เม็ด4.46กะรัตทอง 33.93กรัม
ราคา 0.00 บ.
 

บริการของร้านค้า
หน้าแรก
สินค้า
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
บทความ
วิธีการชําระเงิน
ติดต่อเรา
ปฏิทินข่าวสาร
แจ้งการชำระเงิน


© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.